English
Услуги

Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" разпространява напълно безплатно брайлови и електронни книги в цялата страна. Слепите читатели от София могат да получат заявената литература по домовете си. За всички останали книгите се изпращат по пощата и те могат да ги вземат от най-близкия пощенски клон.

Издателският център към библиотеката приема и изпълнява поръчки от частни лица и институции за транскрибиране на литература от обикновен печат на брайл.

В читалището ще заработи интернет център за слепи, в който невиждащите ще разполагат с компютри с инсталиран специализиран софтуер.

Читалището е отворено за своите членове да се срещат и разговарят помежду си на чаша безплатно кафе или чай.КАК ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН?


Членството в читалището е свободно за всички граждани (българи и чужденци) без значение дали те са слепи или не. За да станете член, вие трябва да заплатите 2 лв. годишна такса, да дадете трите си имена и телефон за връзка.

Членовете имат равен достъп до всички услуги, които предоставяме.