English
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА >>>

 

Публична покана - публикувано: 31.07.2013 г. - Краен срок: 12.08.2013 г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
”Доставка на хартия за извършване на дейности No 2,3,4,5,6,7,8,9,10 по проект „Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Микрокапсулна хартия А4 Обособена позиция 2: Хартия за брайлов печат Обособена позиция 3: Копирна хартия

Повече информация - publichna_pokana_hartia_12-8-2013.doc

Образец на оферта, изтеглете от тук - prilojenia_12-8-2013.doc

 

 

***

 

Публична покана - публикувано: 27.04.2012 г. - Краен срок: 07.05.2012 г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка на хартия за брайлов печат. Повече информация - publichna_pokana5.doc

Образец на оферта, изтеглете от тук - oferta_hartia.doc

 

 

***

 

Публична покана - публикувано: 11.04.2012 г. - Краен срок: 18.04.2012 г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Избор на експерти за изпълнение на дейностите „Консултиране на родители на деца с нарушено зрение” и „Професионална ориентация на ученици с нарушено зрение от гимназиалните класове”. Повече информация - publichna_pokana4.doc

 

 

***

 

Публична покана - публикувано: 10.04.2012г. - Краен срок: 17.04.2012г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Избор на експерти за изпълнение на дейността „Методическа разработка за преподаването на математика и информатика на деца с нарушено зрение от 1 до 12 клас”. Повече информация - publichna_pokana3.doc

 

 

***

 

Публична покана - публикувано: 06.04.2012г. - Краен срок: 13.04.2012г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
За Коригиране и адаптиране на учебници и учебни помагала. Адаптиране на необходимите учебници и учебни помагала за незрящи ученици, които учат интегрирано, в достъпен за тях формат – в електронен вариант. Повече информация - publichna_pokana1.doc

 

 

Публична покана - публикувано: 06.04.2012г. - Краен срок: 13.04.2012г.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Брайлова корекция на художествена литература. Повече информация - publichna_pokana2.doc

 

***