English
Проекти
 • Проект, финансиран от Обединени холандски фондации през 2004 г. Целта на проекта е ремонт на читалището и закупуване на брайлов принтер.
 • Проект "Достъп до информация в електронния фонд на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"", финансиран от Национален фонд "Култура". Целта на проекта е обогатяване на електронния фонд на читалището с 64 заглавия.
 • Проект "Достъпът до информация е звено от социалната интеграция на хората със зрителни увреждания – организиране на курс по интернет за 7 човека", финансиран от ФРСИ през 2004 г.
 • Проект "Концерт" , финансиран от НЦМТ към МК през 2004 г. НЧС "Луи Брайл 1928" е водещ кандидат по проекта. Целта на проекта е организиране на концерт на слепи музиканти.
 • Проект, финансиран от Национален център за книгата към МК през 2004 г. НЧС "Луи Брайл 1928" е водещ кандидат по проекта. Целта на проекта е издаване на брайлови книги.
 • Проект „Културна интеграция” , финансиран от НЦМТ към МК през 2004 г. НЧС "Луи Брайл 1928" е водещ кандидат по проекта. Целите на проекта са участие във фестивал на слепи музиканти.
 • Проект, финансиран от Национален център за книгата към МК през 2003 г. НЧС “Луи Брайл 1928” е водещ кандидат по проекта. Целите на проекта са издаване на брайлови книги.
 • Проект “Светлина в песните”, финансиран от НЦМТ към МК през 2003 г. НЧС “Луи Брайл 1928” е водещ кандидат по проекта. Целите на проекта са организиране на концерт на слепи музиканти.
 • Проект “Път към социална интеграция”, финансиран от ФРСИ през 2003 г. Целите на проекта са издаване на книги за незрящи деца – “Родна реч се лее” на Ран Босилек и “Хари Потър и затворникът от Азкабан” на Джоан Роулинг.
 • Проект “Насърчаване професионалната реализация на слепи масажисти”, финансиран по програма ФАР АКСЕС през 2002 г. НЧС “Луи Брайл 1928” е водещ кандидат по проекта. Целите на проекта са организиране на курсове за възстановяване на правоспособността и повишаване на квалификацията на слепи масажисти, издаване на учебници на достъпен за тях формат, съдействие за настаняване на работа.
 • Проект “Нов достъп до литература за слепи”, финансиран по програмата ПРООН на Министерство на културата през 2002 г. НЧС “Луи Брайл 1928” е водещ кандидат по проекта. Целите на проекта са издаване на художествена литература на брайлов шрифт и попълване на електронния фонд с 200 заглавия.