English
Подкрепа

Читалището представлява национална брайлова библиотека, която разпространява книги в цялата страна, но се субсидира като местна културна институция и получава годишно сума, определяна от общината на чиято територия се намира. Тези средства са предвидени само за възнаграждения на персонала. Всички консумативи от брайлова хартия, електричество, отопление и поддръжка на техниката трябва да се заплащат със средства от други източници. Ето защо ние сме в непрекъсната кампания за набирането им. Наши спонсори са фирма "Глобул", Фондация "Отворено Общество", АЕЦ "Козлодуй", Фирма "Анка", Министерство на културата и др.

Всеки, който желае да направи дарение и по този начин да допринесе за издаването на повече брайлови книги за слепите деца и възрастни в страната може да се отнесе директно към нас на адрес:

гр. София 1000, пл. "Славейков" № 1 "Б"

телефон/факс: 02/ 988 32 69

e-mail: nllb@abv.bg


Банковите сметки, на които можете директно да направите дарение са:


в лева: BG64SOMB91301024911002

в евро: BG73SOMB91301424911001

в долари: BG38SOMB91301124911001

 

Общинска банка, клон "Денкоглу"


Благодарим Ви предварително!


Благодарим на всички дарители, които подкрепиха финансово дейността на читалището:


 • Вестник „Трета възраст”
 • Виктор Рашев
 • Димитрина Михайлова
 • Евтим Карагяуров
 • Жанета Динева
 • Захари Георгиев
 • Карфур България
 • Крум Тодоров
 • Лайънс клъб - София Сити
 • Любомир Генов
 • Людмила Грибнева
 • Мария Върбанова
 • Мима Генчева
 • Министерство на културата
 • Момчил Рангелов
 • Надежда Михайлова
 • Николай Пашов
 • Нова Люблянска банка
 • Райфайзен банк
 • Служителите на Райфайзен банк
 • Санофи-Авентис България
 • Столична община
 • Събка Кирчева
 • Теодор Тончев