English
Електронни книги

Електронната библиотека на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" предлага на своите читатели голям брой произведения от български и чуждестранни автори. Основните цели на библиотеката са разширяването на знанията на хората с увреждания и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

Електронните текстове, включени в библиотеката, са във формат, позволяващ възпроизвеждането им от синтезатори на реч. За хората със зрителни увреждания този начин на четене (слушане) представлява метод, аналогичен на четенето посредством брайлов шрифт.

Произведенията се предоставят само на лица със зрителни увреждания в съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 10 от Закона за авторското право и сродните му права. Произведенията не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани или използвани под каквато и да е друга форма без съгласието на техните автори, освен ако използването е за лични нужди и се извършва с нетърговска цел.

Право на достъп до електронната библиотека имат лица със степен на трайно намалена работоспособност над 70 процента поради зрително увреждане.

Регистрация за ползване на услугата се извършва чрез подаване на следните документи:

  1. Заявление за регистрация
  2. Декларация относно спазването на авторските права
  3. Копие на експертно решение на ТЕЛК.

Заявлението за регистрация може да изтеглите от тук. След като го попълните, трябва да го изпратите на имейл knigi@nllb.bg или на skype: chitalishte_luibrail.

Останалите документи трябва да бъдат изпратени на адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков” №1Б.

Декларацията може да изтеглите от тук. Необходимо е да я разпечатате на хартия, да я попълните и подпишете. Ако искате да ви изпратим хартиена бланка на декларацията, трябва да посочите това в заявлението за регистрация.

В случай че изпитвате затруднение при попълването или изпращането на някой от документите, на телефон: 02/ 988 32 69 можете да се свържете с наш служител, който ще ви окаже необходимото съдействие.