English
Бюлетин

В този раздел ще публикуваме броевете на нашия информационен бюлетин, в който ви представяме новоотпечатаните книги за брайловия ни библиотечен фонд, както и подбрани нови заглавия от електронната библиотека. Бюлетинът съдържа и рубрика "Новини", в нея може да научите повече за културния и обществения живот на читалището.